Bůh existuje? Je to vůbec možné?

Boeing 747 společnosti Alitalia připraven k odletu

Bůh existuje?

Co se stane,

když se přežene přes vrakoviště aut hurikán?

S jakou pravděpodobností se může po jeho přechodu stát z vrakoviště úplně nový Boeing 747?

Boeing 747

S pravděpodobností 10 na 40 tisíc nul.

S tou samou pravděpodobností je možné, aby byl život (první organická buňka) stvořen evolucí, nikoliv tvůrčím zásahem, jak prohlásil  Fred Hoyle, anglický astronom, jemuž byla neprávem odepřena Nobelova cena za to, že se odvážil kritizovat uddělení ceny za objevení pulsarů školiteli této teorie a ne jeho objevitelce.

Zeptejte se sami sebe: „Odkud jsou moje přesvědčení o tom, kdo jsem? A jak jsou stará?“

Možná nadešel čas aktualizovat vaši identitu, jak říká Tony Robbins.

Po celá desetiletí je evoluce považována za samozřejmost a školní knihy téměř na celém světě a na jakékoli úrovni o tom mluví jako o zcela zřejmém vědeckém faktu.

Ale je tomu opravdu tak?

Inteligentního člověka by ani ve snu nenapadlo zpochybnit vědu. Skutečná otázka tedy je: Je evoluce vědecký fakt?

Zpochybnění vývoje evolucí je považováno za výsledek neznalosti, a toho, že dotyčný není obeznámen s dobou; jedním slovem je nevědecké.

Ale je tomu opravdu tak?

Tato otázka může vzbudit překvapení mezi těmi, kteří věří v evoluci. Ale skutečným překvapením by pro ně bylo zjištění, že evoluce v žádném případě není vědecký fakt.

Vědecká pravda, aby byla takovou prohlášena, musí být prokázána.

Může být prokázáno, že evoluce je vědecký fakt? NE, NEMŮŽE!

Ještě zajímavější otázkou je, jestli se může dokázat, že evoluce není vědecký fakt.

ANO, JE TO ABSOLUTNĚ MOŽNÉ!

Evoluce není vědecká pravda, i když se učí ve školách, nebo se otevírají muzea, která tuto teorii dokazují.

Já jsem se více než před 20 lety vsadila, že nějaký bůh, který stvořil všechno, neexistuje.

Prohrála jsem a z ateisty se stal hluboce věřící člověk, jak o tom mluvím i v mém příběhu.

Nemohu vám dokázat, že Bůh existuje, ale mohu vám dokázat, že nemůže neexistovat.

Takže tento důkaz si můžete stáhnout, samozřejmě zadarmo.

 

Ludmila Wolf
Pomáhám lidem osvobodit se od klamných představ a ukázat jim cestu, která vede k dlouhodobému zdraví. Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. Můj příběh si přečtěte zde > >
Komentáře