Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem. Patříte k mým milým zákazníkům, kteří si stáhli jeden či více z mých eBooků a kurzů, které nabízím v rámci mého poslání zdarma k dispozici. Proto  Vás považuji za své zákazníky, i když mezi námi neproběhla výměna financí, a jako své ostatní zákazníky Vás teď potřebuji informovat o tom, že Vaše údaje jsou u mě v bezpečí. 

Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Máte i vy podobných informačních e-mailů plnou schránku a už Vám to leze na nervy?

Nedivím se Vám, i moje schránka je jimi přeplněná.

Na první pohled se může zdát, že zákon GDPR je jen další byrokracie navíc, ale mně osobně se zdá být toto nařízení v pořádku, protože myslí prioritně na nás spotřebitele, kteří jsme stále více a více bombardováni různým druhům spamu, o který jsme častokrát vůbec neprojevily zájem .

Osobní údaje, které jsou získávám během Vaší návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání Vám já, Ludmila Wolfová, autorka a správce webu ludmilawolf.cz, a udelejtetojinak.cz podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na ludmila@ludmilawolf.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránilo u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Používám Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Pokud jste nezletilý

Vymažte se prosím z našich seznamů pomocí  odkazu v dolní části každého e-mailu.

Možnost odhlášení

Chci Vaše údaje použít k informaci o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

Cookies

Používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili moje stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete kdykoliv deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Kdo má ještě k vašim údajům přístup?

Gdrive (cloudové služby) -https://cloud.google.com/terms/data-processing- terms/partner/Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ Google Analytics -https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html Slack (komunikácia) - https://slack.com/gdpr

https://help.gopay.com/cs/

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno

 

Prohlášení:

Já, Ludmila Wolfová se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooku jsou nezbytné pro Vaši identifikaci. 

Především byste měli vědět, že Vaši e-mailovou adresu používám k zasílání novinek. Posílám Vám je na základě Vašeho oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás jako mého zákazníka tyto informace zajímají. 

Vaše detailní osobní data i údaje jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře zákazník souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Ludmily Wolfové, trv.bydliště Ulice 28 Října 227/5, Děčín I,  Psč 40502, IČ 05663555, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 let do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, abych mu zaslala informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Aktuální znění tohoto dokumentu, které je ůčinné od 18.05.2018 naleznete vždy na stránkách www.ludmilawolf.cz